We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Ax Libereld​.​.​.

by Psychotropic Transcendental

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $5 USD  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Ax Libereld... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days
  edition of 100 

    $25 USD or more 

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Ax Libereld... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 1 day
  edition of 150 

    $25 USD or more 

   

 • digipack
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  four panel digipack, glossy

  Includes unlimited streaming of Ax Libereld... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • 'Ax libereld...' digipack reissue
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  digipack edition + slipcase with spot uv coating

  Remastered by Haldor Grunberg

  Includes unlimited streaming of Ax Libereld... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • 12" Splatter vinyl housed in solid gatefold + insert limited to 50 copies.
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Ax Libereld... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
othynad Nivalathilag razarig Nivalathilag ax libereld... ahran narrug Sabagih -//- The purest... sweet nothingness lethal nothingness the purest... forgive our fear -//- Najczystsza... słodka nicości zabójcza nicości najczystsza... wybacz nasz strach
2.
A ni-ki virvirith van d'mir-ado Mana un elleghim Sulundil a mona dai...mahad Pedri mon Lossh nax ni-Ordo maringari Nevaratoga tapharahi Nevaratuna ni-dil virvirith van d'boul Balbabel ni takari Dirigah nax Ma-zarthilag -//- Drop of eternity and no-one knows how to put the hand on the other side and to see it...behind throughout the abyss of oblivion stirring the time desecrating the space no-one knows how to cross the river over without taking the drop of eternity -//- Kropla wieczności i nikt nie wie jak przełożyć dłoń na drugą stronę i zobaczyć ją...za plecami poprzez otchłań zapomnienia wzburzając czas bezczeszcząc przestrzeń nikt nie wie jak ominąć rzekę nie zabierając kropli wieczności
3.
hor n'illa Nevaratunas a oballa Nevaratogas hor n'transa si Avvir iin humad Sils Masal agan ad-nnon wid Manas tirros Lanamars thu Kluuw n'liidg Il-sarahs yrn fagitahed ar bo mahad Fornu nax Kirdail n'niri d'transa si Goloth bo id Dova n'dirgh Valathilag a iin Sola d'ran Arra Hor iin millad aliva na sta un Silt n'en-flia thu Irrams yrn Gorth iin-kluuw wid Fliats n'mir-cova Arras ni-termaned san Luvans ni-tormed wid naug Lava huanid bo id Terman nax Kirr n'dirgh d'ran dignid Vaia bo at Gatas nax Varathilag n'dirgh d'starvana Ella -//- Glances beyond the dusk there I stir the times and bring the spaces down there I become thought deep in humans' souls again I hug with my hands frozen universes to sleep I put the stars when fatiqued already as behind the curtain of the dusk I desire to become a shadow as when night I want darkness and in the sun to be air there in cosy paradise I stop for a while I fly down to hells when god falls aslep with birds I traverse the boundless airs with light-hearted winds free out of my pity as on the end of the day I want to be worthy of the road as at the gates of the darkness I want to despise the nothingness -//- Spojrzenia poza zmierzch tam zmącam przestrzenie i przewracam czasy tam staję się myślą w głębi ludzkich dusz znów otulam dłońmi zmarznięte wszechświaty do snu kładę gwiazdy gdy zmęczone już bo za zasłoną zmierzchu pragnę stać się mrokiem bo nocą chcę ciemnością a w słońcu być powietrzem tam w przytulnym raju przystaję na chwilę zlatuję do piekieł gdy zasypia bóg z ptakami bezkresne przemierzam powietrza wśród wiatrów beztroskich z mej litości wolnych bo na końcu dnia chce być godnym drogi bo u bram ciemności chcę pogardzić pustką
4.
zax Ra-mar nax Sola virdir ni zax Luath ni olunal Luvan ildoved wid Xinus zax Virixhor ni ad-avvak zax Avvis astra huanid radawa wid Corpes zax ni morru d'lakhri opa Higirs nax Iudith zax mirid Harm sha ravah dal Essir nax Ustus zig Laks nax Surrthilag sha paxu ni-avvird Quormahas zax s'lavor wid lavored Lavor war d'virvirith Bergh nax ni-higird Iroxy pass iin senard extres mazz a dirgh d'lakhri lan n'ran ni hor ma soll na ni lakhri bo hor ni ran -//- Horror's here horrible where sunrise does not scare where the Moon not sadden where free wind with its touch does not arouse the fear where thoughts stray uninhibited and play with the bodies where they needn't to mourn for deaths of tomorrow where good charm you exchange for the gold of the smile you've escaped from vain tears of thoughtless creatures where you live the life of alives getting to know the meaning of immortal irony that in dead limbs dozes I want to cry that I'm not there but still I don't as there's no there too long way to there horror's here horrible there doesn't exist here our existence -//- Strach tu straszliwy gdzie wschód Słońca nie trwoży gdzie Księżyc nie zasmuca wiatr swobodny dotykiem gdzie lęku nie wzbudza gdzie myśli błądzą wolne igrają z ciałami gdzie nie muszą już płakać nad jutra śmieciami gdzie dobry czar wymienisz na uśmiechu złoto z próżności łez umknąłeś bezmyślnym istotom gdzie żyjesz życiem żywych poznajesz znaczenie nieśmiertelnej ironii co w martwych członkach drzemie i chcę zapłakac że mnie tam nie ma lecz wciąż nie płaczę bo nie ma tam tam za daleko strach tu straszliwy tam nie istnieje tu istniejemy
5.
Xeruan xinus hirr wid vodad Zerr a Moiras rioli a Sola neva un Dorrahs floatig iin Vol-vohol nax Nevaratoga iin Saorix nax Lisa forthos mon Tirr iz mirid Kirr la ranu a Kirdail si pava ex-war zig Roovigs zax mir-livl Sar zax wid Virdir hirru a nadina Dova yivari Khras Kahris nax Lanamars nnoni thu Kluuw iz tashud Kirr la ranu a allava na rioli a allava na hirr wid Sabagih nax Sola na pava si iin Zerr yrn hava Kirr brahu alla Silts a hava Dova mir-lavora hold Nevaratoga iz mirid Kirr la ranu -//- One day of the Universe the dawn touches trembles with the dump mist and leaves whisper and the Sun creeps on faces floating in the immensity of time in the vastness of light extinguished by chill a good day it was and the dusk steals comes out from the nooks where outlived heat where trembled with fear and forms the night reviving sparks universes' eyes cuddling to sleep a long day it was and then I whisper and then I tremble out of fear of the Sun I steal in the mist when just one day had so many whiles and just one night will survive whole the time a good day it was -//- Jeden dzień wszechświata poranek dotyka drży wilgotną mgłą a liście szepcą a słońce pełza po twarzach pływających w bezmiarze czasu w ogromie światła gaszonego przez chłód dobry to był dzień i zmrok się skrada wychodzi z zakątków gdzie przetrwał skwar gdzie w trwodze drżał i tworzy noc wskrzeszając iskry oczy wszechświatów tuląc do snu długi to był dzień i potem szepcę i potem drżę ze strachu dla słońca skradam się we mgle gdy jeden dzień miał tyle chwil a jedna noc przeżyje cały czas dobry to był dzień
6.
Galafy doxir Gadavhals a iin Yamas nax biru Maghs Yiva lazvahra wid naari ran da zax calla Vazzas ni d'laad ran da zax mir-Madow labalad nui ran da zax Avvirs or dai ni rig ran da hor naug Illithsarr Galafy doxir Gadavhals a iin Yamas nax biru Maghs Yiva lazvahra wid naari -//- Fantasies destroyed fear brings the shadows but in muzzles of white larvae the Earth chokes with us is it where those voices can't be heard is it where overdosing trembles me is it where thoughts of her can't reach is it there my punishment fear brings the shadows but in muzzles of white larvae the Earth chokes with us -//- Fantazje zniszczone obawa sprowadza cienie a w pyskach białych larw ziemia zachłysta się nami czy tam gdzie nie słychać tych głosów czy tam gdzie przedawkowanie trzęsie mnie czy tam gdzie nie dotrą myśli o niej czy tam jest moja kara obawa sprowadza cienie a w pyskach białych larw ziemia zachłysta się nami
7.
Or Navorunas 10:17
a Favalas hirathu Terman van Hava iin Higir waru d'ihvah da luzad Xinus wid Sorra miriamu ni-seniiad ov widni Lavor un olrathed Rosas Raxu viriza radu bo xizad pella da masteru a Avvirs or dari iz xigid nevara wid Walon iin daisu da iginrithu la Iriac ovioned la ni-Ordo Hag as Kahris nax Higir ex-float bo calla pass ihvahu ar warmaa ni murun ni-sillad lan da iin Olunal senar la diffa lavored culminau dari sillaza ovith wid dai dar ran basta ov iin Surrthilag dar torru dai a Gorth ov dar muldura ni-baggazza -//- About farewells and there was no help for kisses when one with death fell in love this warm touch she with shame adored defenceless though without life on proud roses the gaze run furtively as only withered she experienced and thoughts of him sometimes so obtrusive with blush in herself she born it's despair grey it's of oblivion pain what flows from the death's eyes out as who's loved will come back no more insensitive she dies in sorrow the other alive seduced him tenderly though with her he'll stop living though in vanity he dropped her and god though will vanish inevitably -//- O rozstaniach a pocałunkom brakowało konca jak jeden zakochał się w śmierci ta ciepły dotyk ze wstydem wielbiła bezbronna chociaz bez życia po pysznych różach wzrok biegał ukradkiem bo zwiędłych tylko zaznała a myśli o nim tak natrętne czasem z rumieńcem w sobie rodziła to rozpacz szara to ból zapomnienia co z oczu śmierci wypływa bo który kochał już nie wróci więcej nieczuły że w smutku umiera to inna żywa uwiodła go czule chociaż z nią istnieć przestanie choć w swej próżności rzucił ją i boga choć zniknie nieubłaganie

about

recorded in october 2001 at Cyberstudio, Katowice, Poland

remastered in spring 2018 at Satanic Audio by Haldor Grunberg

credits

released May 13, 2018

Kumala - guitars
Chrzaniec - bass
Gnat - drums
K-vass - vocals

license

all rights reserved

tags

about

Psychotropic Transcendental Bielsko Biała, Poland

contact / help

Contact Psychotropic Transcendental

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Psychotropic Transcendental recommends:

If you like Psychotropic Transcendental, you may also like: