We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

.​.​. lun yolina un yolina thu Dar​-​davogh .​.​.

by Psychotropic Transcendental

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $5 USD  or more

   

 • Limited Edition Dual Digipack
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Limited, double digipack edition + slipcase with spot uv coating.
  Includes remastered version of “Ax libereld...”
  Plus bonus items.

  Includes unlimited streaming of ... lun yolina un yolina thu Dar-davogh ... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Psychotropic Transcendental + Brain Story discography bundle
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  This bundle includes releases from BrainStory, a sideproject by Kumala & Gnat.
  brainstory.bandcamp.com

  Package includes:
  - "Ax Libereld..." 2018 remaster/reissue
  - ".​.​. lun yolina un yolina thu Dar​-​davogh .​.​."
  - BrainStory "... colours in my head ..."
  - BrainStory "madeinside"

  Includes unlimited streaming of ... lun yolina un yolina thu Dar-davogh ... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • double cd ecopack reissue 2020
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Contains '... lun yolina un yolina thu Dar-davogh ...' and remastered 'Ax Libereld​.​.​.'

  Includes unlimited streaming of ... lun yolina un yolina thu Dar-davogh ... via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Mahad Lavor sa-zax na hunta dal laaiad Kluuws Del-gohor nax Virgaas kazzed ax libereld Laks iz luzad iz sabagihed diffad as zotta mahad Lavor sa-zax a slanted Lighas Namaras n’war d’virvirith har a hor a Vazza lun-ma-zared branad soll rioli zax n’brah d’daiabb sinagga ni-rivigzolled luvar wid Ixumidars gorra soll oriazan n’viri si lun dari ov iin Thasy ar’ettefu nui ar lan Dox pella hava ahava n’floata wid ari’Laks Balbabel mon Del-gohor nax lavorig Kluuws Del-gohor mahad Lavor sa-zax Za życiem gdzieś snów przeszłych szukam krainy tchnień bliskich najczystszych łez tak ciepłych tak strasznych innych co giną za życiem gdzieś i ścieżek krętych rozdroża poznaję tutaj i tam a głos ostatni odwieczny wciąż szepce gdzie spocząć mam zawodzi nieposkromiony wichrzy tysiącem burz wciąż dalej chowam się przed nim choć w trudzie wyuczył mnie już że raz tylko jeden jedyny popłynę rzeką ich łez przez snów żyjących krainę krainę za życiem gdzieś
2.
...Luvan daar quorkugh van La-kohs reshed yrn wid Kalavas Luvan daar quorkugh ovith ni-lavored wid Lavor ar’shorax ssynadh a ezza dal Luva ar’axa as lavorivved as senard Corpe athiras soll a as Trohina nax Ran ivva ran La-koh reshed Corpe shaug blissed iż sbagihindhad dal karaved Kirrs dal Mountars Namaras Yordes ni-lavad pass sa-war ni-rivigzolled ri’Goloth bavvad i’Ma-zarthilag magiad wid Higir ar’jazza si... van La-kohs reshed yrn wid Kalavas Luvan daar quorkugh ...the wind they bless like blades so dry when with low bows the wind they bless though death has passed with life they rustle whimper and hum they beg for gust profound with life which dead corpse will bend once more and give a tinge of life is drying blade your pale flesh frightened deeply with all bright days with mountains crossroads with cruel wounds that want come closer invincible with darkness mighty eternally strong on death they are fed... like blades so dry when with low bows the wind they bless ...wiatr błogosławią jak trawy suche gdy pokłonami wiatr błogosławią chociaż nieżywe życiem szeleszczą szumią i kwilą o podmuch proszą co życiodajny co martwe ciało pochyli jeszcze i co namiastkę da bycia czy trawą suchą ciało twe blade tak bojaźliwe dla jasnych dni dla gór rozdroży ran bezlitosnych które nadchodzą nieposkromione mrokiem potężne wiecznością silne śmiercią się karmią... jak trawy suche gdy pokłonami wiatr błogosławią
3.
...lun yolina un yolina thu Dar-davogh... n’virvohi Ixumidar yrn da ad-nnon Sola a n’rad a rad zo vola bruved Zo-rram sua d’evorad Laks nax oldowed Lanamar ni-Ordo zig athar zig nithar Higir Lavor hava Nathuna elleghi Dorrahs nax Gadavhal hava synoxed elleghim ran Horazoradh ar’float mon Nevaratoga mon Balbabel widni Hared wid Pirvoh a rab Pirvoh Kahris i’Dirva Dar-davogh i’Kahri Lavor i’Grazzathilag Higir i’Olunal i’Pillag nax Tharadags i’Va-razoth nax Gorths Judith yrn sa-wara lasvaha annana ga-fliaa Lanamar har Lanamar hor Vaia loo slanted Gadavhal Favalas Altas un La-dinnas lethed Matigaras iin Ne-khercc n’floata id Kirdail yrn Gorth adirgha ki n’virvirith ni dar lun yolina Gorth bavvad diffad dar lun yolina un yolina thu Dar-davogh ni-ki... ...from ever for ever far to the horizon... I taste the storm while it cuddles sun and I run and run far under the black roof to feel all tears of small universe oblivion from everywhere from nowhere death life one fairy tale two faces of the shade first so moveable second a stone flows throughout the time throughout river with no point against the tide and with it eyes my direction horizon my eye life is so green death full of sorrow cradle of spirits and gods’ cosy home tomorrow if it comes will glitter fade go by universe here universe there the way far too winding kisses of the shade wonder twisting lips dirt-cheap answering when dusk in dust I’ll flow I’ll flow when god’d like me to who I do not know he from ever god the great the different him from ever for ever far to the horizon no-one... ...od zawsze na zawsze po horyzont... kosztuję burzy gdy otula słońce i biegnę biegnę aż pod czarny dach by poczuć łzy małego wszechświata zapomnienie zewsząd znikąd śmierć życie jedna bajka dwa oblicza cienia jeden ruchomy drugi kamieniem płynie poprzez czas przez rzekę bez celu z prądem pod prąd oczy kierunkiem horyzont okiem życie zielenią śmierć smutkiem kolebką duchów mieszkaniem bogów jutro kiedy nadejdzie zalśni zgaśnie uleci wszechświat tu wszechświat tam droga nazbyt kręta pocałunki cienia pytania na ustach tanie tłumaczenia w piach popłynę zmierzchem kiedy zechce bóg kto nie wiem on od zawsze bóg wielki inny on od zawsze na zawsze po horyzont nikt...
4.
Lavor ni termaned Vanala luzad Lossh reshed Lakhri orriad Illithsarr faved Sil indhad a Femira mon Ma-zarthilags mished Gadavhals mished Singga diffad Sabagih gurun athar Lavor ni termaned van ni-Virgoh Illithsarr en-karnida shai Da-ravs luzad karavzan a karavzan ma ar ni murun... widni Laaia Ellbthilag shaug harmed Nevaratoga nax ni-Ordo Krozz nax Adar pessothed kallid shakeled ax kazzed nax shaug Corpe Lakhri en-karnida a ellb azza Yords nax shaug Sil mir-gina dudhed Laks Da-ravs luzad karavzan a karavzan ma ar ni murun... viri Virixhors ni sta Nevaratoga iz quaned ma-zarza viri Namir Zarr nax Ran ex-milldira hold Hag Kirr si transa Gadavhal mir-olva iin yod shaug Lavor Latah Mil a Mohol shaug ni ravah Lisa iin kazzeden Terman nax Pax Da-ravs luzad karavzan a karavzan ma ar ni murun... galgarianed Virixhor or Nevaratoga oldowed Nalu bavvad Lossh un Ger nax Lavor Dirigah nax Uli whunad widni Othyna Latah Życie wieczne płomień ciepły otchłań sucha płacz odległy kara sroga dusza pełna i cierpienie przez wieczności zmienne cienie zmienny nektar inny strach panuje wszędzie wieczne życie jak bezdechu kara cię ogarnia ściany ciepłe coraz jaśniej lecz już nigdy... bez przeszłości słabość twoja czas zaklęty niepamięci łańcuch zdarzeń ciężki głośny przeraźliwy płacz najbliższy twego ciała wszechogarnia i osłabia wszystkie rany twojej duszy przyciągają słone łzy ściany ciepłe coraz jaśniej lecz już nigdy... ukryj lęki nie zatrzymuj czasu wiecznie tak krótkiego zakryj umysł trans istnienia zetrze cały ból dzień się zmieni cień przekształci w nową podróż twego życia pył i kurz twój nie zamienia światła w bliższy kres ucieczki ściany ciepłe coraz jaśniej lecz już nigdy... narkotyczny lęk o czasie mały krok wielka otchłań na dnie życia kropla wiary gorzka bez osłody podróż
5.
Iin Varandhaar iin Badenath mahad Karviin oriaza a oriaza mahad Taphila kazzan mahad Vazza riddhad nax Op-rahs libereld Ssynadh nax Sola Lothara nax Higir Mona Harm nax Kaghs latthad a nax Virdir Harm Olunal a Laks Darma ni-Virgoh iin Varandhaar iin Badenath mahad Karviin pass ga-floatu ar hold ssadha wid darug Xeses Terman Nivalathilag akkrad ar’sallan... In spring in autumn beyond the ocean further and further after the rain nearer after the voice swift of clouds rustle pure of the sun stream of the death sight charm of words so light and of fear charm of sorrow and tears of the Earth breathlessness in spring in autumn beyond the ocean that’s flowed away maybe entire its waters ending nothingness cruel heralds... Wiosną jesienią za oceanem dalej i dalej za deszczem bliżej za głosem bystrym chmur szumem czystym słońca potokiem śmierci widokiem czarem słów lekkich i trwogi czarem smutku i łez ziemi bezdechem wiosną jesienią za oceanem który odpłynął cały już może końcem wód swoich nicość okrutną zwiastuje...
6.
Float wid xeruaned Rattha war yrn Kahris shaug wid Dar-davogh indhad flia bo opa Op-rahs karaved Sola negs sauri si yrn Ella vvod Kaghes ex-lakhri iin Agha surred Iriac dal Ssoniathilag hunta ovith Luvar yarrad evi wid bonhaned Moiras farrina Osth nax La-koh float wid xeruaned Rattha wid Lydda Karavthilag sannon shaug Galafys uli ovar’sirpath alta as ar’huru Flow with the morning dew walk when your eyes full of the horizon fly as above clouds bright sun still awaits laugh when the emptiness cries a bad word out vain despair in that scream hunts only for mercy although the proud gale plays on leaf stroking trees take care of one green blade flow with the morning dew all the fears appease with brightness of the truth though they deride believe ask what do they carry Popłyń ranną rosą idź gdy twoje oczy horyzontem pełne leć bo nad chmurami jasne słońce czeka śmiej się kiedy pustka złe słowo wypłacze w krzyku próżna rozpacz zmiłowania szuka chociaż wicher dumny zagra liściem drzewa pielęgnuj źdźbło trawy popłyń ranną rosą i prawdy jasnością nasyć swe obawy chociaż szydzą uwierz zapytaj co niosą
7.
Zig Il-saghar iin Il-saghar alla har Kirrs Ma-zarthilags Mads alla har Laks inested diffad zig Il-saghar iin Il-saghar zig Xerions iin Goloth widni Luuna iin Nevaratoga ‘ni Nevaratoga iin Orriathilag iin Masals nax Gadavhal as ni-lisad a indhad nax Tharadags Quormahas ra-ollod Gorths Sarhags Davhas a Arrtas zig Il-saghar iin Il-saghar zig Xerions iin Goloth widni Luuna iin Nevaratoga ga-fliad iz daphed dal Lakhri as ovith starvana wid dari ni staa zo Kahris naug zig Il-saghar iin Il-saghar zig Xerions sa-zax Ze świata w świat tyle tu dni wieczności łąk tyle tu łez odeszłych innych ze świata w świat z okruchów w mrok bez miejsca w czas bez czasu w dal w głębiny cienia co nierozświetlone i pełne duchów istot prastarych bogów szatanów ojców i braci ze świata w świat z okruchów w mrok bez miejsca w czas ulotny głuchy na płacz co chociaż gardzi nim nie ustanie aż oczy moje ze świata w świat z okruchów gdzieś
8.
Wid Arra float Kluuw sa-waru hoxad Sola yrn fanittu en-pexellos wid Higir Irilla widni Virgaa Kluuw sa-waru allined yrn Kahris na ad-moodu aghari na ga-waru Kirr na ni-ordou Kluuw sa-waru huanid ri’Raax pessothed wid elvad yroted Avvir mir-rhoved Avvir ildoved ma-zared Rutihorn dal Kirr sardovved dal Xeruan tirrd dai Higir antyhad dai Hoxathilag abened Kluuw sa-waru hoxad wid Arra float wid Krovhan-da pill lai Lavor en-stigmaros With air it flows sleep came silently when the sun fainted bored with the death dance without breath sleep came so smoothly when my eyes went open screaming I run the day I forgot sleep came so freely with thorn burdened with soft cobweby thought pierced through thought flying easily eternal yearning for the day juicy for the chilly dawn safe with the death with silence generous... sleep came silently with air it flows with heart it swings life it is named Powietrzem płynie sen nadszedł cichy słońce gdy omdlało znudzone śmiercią tańcem bez dechu sen nadszedł gładki gdy oczy otwarłem krzycząc odszedłem dnia zapomniałem sen nadszedł wolny cierniem brzemienny miękką pajęczą myślą przekłuty myślą swobodną wieczną tęsknotą za dniem soczystym porankiem chłodnym śmiercią bezpiecznym ciszą łaskawym... sen nadszedł cichy powietrzem płynie sercem kołysze życiem ochrzczony
9.
Hoxathilag 09:42

about

recorded 2005-2008 at various undisclosed locations

mixed and mastered in 2018
by Haldor Grunberg at Satanic Audio
www.facebook.com/satanicaudio/

credits

released May 13, 2018

Kumala - guitars
Chrzaniec - bass
Gnat - drums
K-vass - vocals

license

all rights reserved

tags

about

Psychotropic Transcendental Bielsko Biała, Poland

contact / help

Contact Psychotropic Transcendental

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Psychotropic Transcendental recommends:

If you like Psychotropic Transcendental, you may also like: